Projektist

Kaseköla kivikirstkalme ja kiviaegne asulakoht

Aastaid tagasi ilmus Vello Lõugase ja Jüri Seliranna raamat “Arheoloogiga Eestimaa teedel”. Tegemist on ainukse käesoleva ajani ilmunud laiemale lugejaskonnale mõeldud reisijuhiga Eesti arheoloogias. Raamatu ilmumisest on möödunud kümme aastat, seega on see leitav vaid antikvariaatitest või raamatukogudest. Tänapäeva arheoloogiahuvilisel ja turistil on tõenäoliselt palju hõlpsam ligi pääseda interneti-põhisele teabele kui raamatule, mis ilmunud aastaid tagasi. Lisaks sellele kannab pea igaüks meist taskus mobiiltelefoni, mis toob interneti käeulatusse ka retkel olles.

Käesoleva teenus on mõeldud nii arheoloogiahuvilisele teadmiste täiendamiseks kui turistile, kes esimest korda Läänemaad külastab.

Projekt on teostatud 2012 aastal LEADER-programmi raames.

Creative Commonsi litsents

Arheoloogiga Läänemaa teedel sisu on kaitstud Creative Commonsi litsentsiga.