Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Vatla Ainuvälja asulakoht


Reg. number: 9910
Tüüp: Asula
Aeg: I aastatuhat eKr. – 16-17. sajand.

Asulakoht paistab silma oma ulatuslikku ala hõlmava intensiivse kultuurkihiga. On hästi ligipääsetav ja leitav.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Asulakoht paikneb Hanila vallas Vatla külas. Muistise kultuurkiht laiub Ainuvälja talu maal, vahetult taluhoonete ümbruses. Ainuvälja talu juurde saab Karuse-Kalli maanteelt Vatlamäelt Vatla mõis poole pöörates. 400 m seda teed sõites tuleb pöörates lõunasse hargnevale taluteele, mille parempoole haru viibki Ainuvälja talu juurde.

Muinasasula kultuurkiht laiub suhteliselt kõrgel, laugjalt lõuna suunas madalduval maal ja on hõlmatud taluhoonetest, õueaiamaast, aiast ja põllulappidest. Asula kultuurkiht on kõige intensiivsem (kõige tumedamat värvi ning kõige enam põlenud raudkive ja kivipurdu sisaldav) talu lähisümbruses, kus selle paksus ulatub 50-60 cm-ni. Muinasasula alale jääb kaks suurt kokku lükatud kivihunnikut, üks talust 60 m kirde, teine 100 m põhja pool.

Teaduslikult asulat uuritud pole, kuid Ainuvälja talu elanikud olid talu ümbruse põldudelt aastate vältel muinas- ja keskaegseid leide kogunud.

Asulast 300-400 m loodesse jäävad Vatla kivikirst ja tarandkalmed, samuti arvatav muinasaja lõpuperioodi kalmistu ning kultusekivid. See lubab oletada, et Anuvälja asulakoht võib olla olnud kasutusel väga pikka aega alates I aastatuhandest eKr kuni 16.-17. sajandini.