Kõik
Aeg
 • Keskaeg
 • Kiviaeg
 • Pronksiaeg
 • Rauaaeg
 • Uusaeg
Tüüp
 • Asula
 • Kultusekivi
 • Linnus
 • Matusepaik
 • Pühapaik
Tagasi

Tuhu ohvrikivi

Litrikivi


Reg. number: 10008
Tüüp: Kultusekivi
Aeg: Täpne dateeringteadmata, ilmselt 18.-19. sajand.

Tegu on üsna ebahariliku välimusega ohvrikiviga, mis asub hästi juurdepääsetavas kohas.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Ohvrikivi asub Lihula vallas Tuhu külas, külatuumikust ja küla läbivast teest 450 lääne pool, endisel Hinsu (Insu) talu maal, nõukogude ajal ehitatud kolhoosi karjalaudast 70 m kirdes.

Kivi paikneb kirde-edela suunalise moreenkõrgendiku kirdeosas. Seda kõrgendikku, millel kasvab sarapuid ning leidub üksikuid suuremaid kive ja põllukivihunnkuid, on varem kasutatud karjamaana. Osa põllukivihunnikuid võivad olla üsna vanad. Üks taoline, 2-3 m läbimõõduga ja 0,5 m kõrge jääb kõnealuse kivist vahetult põhja poole.

Ohvrikivi on pealt lame, kolmnurkse põhiplaaniga, põhja-lõuna suunas 95 cm pikk, 90 cm lai ka 90 cm kõrge. Kivi koosneb jämedatest kristallidest „litritest“.

Kivi kohta leidub andmeid: J. Tavast. Karuse kihelkond. 1931 (käsikiri Ajaloo Instituudi arhiivis) lk. 47). Kivi lähedal asunud vanasti hiiepuud. Kivi osakesed –„litrid“ murenevat kergesti. Kivi on ilmselt kasutatud 18.-19. sajandil, kuid traditsioon võib ulatuda ka hoopis kaugemasse aega.

Kirjandust

 • H. Moora. Läänemaa muinasaeg. Tartu 1942, 16.