Kõik
Aeg
 • Keskaeg
 • Kiviaeg
 • Pronksiaeg
 • Rauaaeg
 • Uusaeg
Tüüp
 • Asula
 • Kultusekivi
 • Linnus
 • Matusepaik
 • Pühapaik
Tagasi

Ridase ohvrikivi

Hiiekivi


Reg. number: 9832
Tüüp: Kultusekivi
Aeg: Täpsem dateering teadmata, võimalik, et 18.-19. sajand.

Tüüpiline suur, rahvatraditsiooni järgne ohvrikivi, Juurdepääs kivile on hea, tema lähiümbrus kipub aga võssa kasvama.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Asukoht Hanila vallas Ridase külas, endisel Jaagu-Mihkli talu maal, Risti-Virtsu maanteest 300 m lõuna pool. Kolmnurkse põhiplaaniga ja üsna lameda pealispinnaga kivi asub madalal kirde-edela suunalisel moreenseljandikul ja paistab silma oma suurte mõõtmete poolest. Tema pikkus on põhja-lõuna suunas 8,5 m, laius 7 m ja kõrgus 3,5 m. Kivi küljed on püstloodilised, vaid loodekülg astanguline. Kivi lamedal idapoolsel lael on ilmselt korduvalt tuld tehtud. Mingeid selgemaid kunstlikke märke kivil pole. Kivi ümbrus võsastub, temast põhja poole on kasvanud jub 4 m kõrgused sarapuud, väiksemat sarapuuvõsa leidub ka kivi ida ja lääneküljel.

Kirjandust

 • J. Jung. Muinasajateadus eestlaste maalt III. Tartu 1910, 196.