Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Puise asulakoht – muistsete kalurite peatuspaik


Tüüp: Asula
Aeg: 13. sajand.

Tegu on merepiirile kõige lähemate muistsete asustusjälgedega Läänemaal. Paik on hästi ligipääsetav.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Muistis asub Ridala vallas Puise külas, Puise neeme kirdepoolses osas, Puise autobussipeatuse juures ja sellest lõuna poole jääval, aktsiaseltsile kuuluval maa-alal. Autobussipeatusest 25 m ida poole on püstitatud kõrgustikumärk nr. 4281. Selle märgi ümber kaevatud madalate, 0,5 m sügavuste kraavide profiilides paljanduski 2001 aasta kevadel kõnealuse asula 30-40 cm paksune kultuurkiht. Kultuurkihist kogutud savinõukillud ja looma ning kalaluud asuvad Eesti Ajaloomuuseumi arheoloogiakogus (AM A 962).

Asula kultuurkiht algab veepiirist umbes 15 m lääne pool ja jääb praegu veepinnast 5 m kõrgemale. Asula ala on enamasti tasane ja lage söötis rohumaa, kultuurkihti võib leiduda ka neeme ida- ja kagukülje järsult langeval kaldal. Allpool, tasasel kitsal rannikumadalikul neeme kaguservas paiknevad väikesed majakesed, praeguseks ümber ehitatud paadi- ja võrgukuurid.

Kultuurkihi levikuala pole võimlik ilma põhjalikumate arheoloogiliste uuringuteta kindlaks määrata. Kirde –edela suunas võib selle ulatuvus aga olla umbes 80 m, kusjuures asula kirdepiir võiks kulgeda kõrgustikumärgist 10 m kirde pool ja edelapiir 70 m edelas. Laiuti võiks kultuurkiht hõlmata kogu poolsaare kõrgema osa bussipeatuse ja maantee ümbruses, niisiis kagu-loode suunas 60 m laiuse ala. Ilmselt pole tegu siiski alalise asulaga, vaid kalurite peatuspaigaga. Küll võib oletada, et Nõukogudeaegse majandustegevusega on selle kultuurkiht suures osas hävitatud. Siin-seal leidub veel nüüdki õlilaike, ka murukamar on purustatud.

Bussipeatuse juurde on praeguseks ehitatud vaatetorn. Asula kultuurkihist edela ja lääne pool leidub ka suuremaid hooneid.