Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Peanse ohvrikivi


Reg. number: 9996
Tüüp: Kultusekivi
Aeg: Täpsem kasutusaeg ebaselge, võimalik, et 18.-19. sajand.

Tegu on üsna ebahariliku, väga väikese ohvrikiviga. Muistis asub külatuumikus, hästi ligipääsetavas kohas ning on hooldatud.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Ohvrikivi asub Lihula vallas Peanse külatuumikus (Nõukogude ajal liideti küla Petaaluse külaga), Aadu-Mihkli talu elumajast 30 m kagu pool, Jaani-Aadu talu juurde viivast uuest kruusateest vahetult põhja pool. Kivi paikneb omaaegse, põllupinnast madalama ja kasutusest välja jäänud ning nüüd kraaviks muutunud ja võsastuva külatänava lõunaservas.

Muistis paikneb suhteliselt madalal, kagu suunas laugelt madalduval maal. Mõlemal pool külatänavat asuvad talude nüüd sööti jäänud põllulapid. Ohvrikivi paikneb lõunapoolse kiviaia servas, kiviaiast vaid 20 cm kaugusel. Tegu on väga väikese, põhja-lõuna suunas vaid 50 cm pikkuse, 30 cm laiuse ja vaid 20 cm kõrguse, kõrge põhja-lõuna suunalise harjaga raudkiviga. Mingeid lohke ega märke kivil pole.

Peanse ohvrikivist pole midagi konkreetsemat teada. Ei teata ka, mida kivile ohverdati. Nii jääb mõistatuseks ka ohverdamistraditsiooni vanus. Kuna lõuna pool praegust külavaheteed algab kohe lõuna suunas laiuv Peanse muinasasula kultuurkiht, võib siiski oletada, et ohverdamistradistioon ulatub vähemalt keskaega. Võimalik, et tegu on lokaalse, vaid ühe majapidamise poolt kasutatud ohvrikiviga.