Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Linnamäe suurelohuline ohvrikivi


Reg. number: 10078
Tüüp: Kultusekivi
Aeg: Täpsem dateering teadmata, võimalik, et 18.-19. sajand.

Üks vähestest Läänemaal säilinud suure kunstliku lohuga ohvrikividest. Asub hästi ligipääsetavas kohas, ümbrus on korrektselt hooldatud.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Kivi asub Oru vallas Oru külas. Tema ümbrus oli varem lage kõrge põld, kuhu aga ehitati 1980.-tel aastatel Taani sigalakompleks (praegu Atria Farmid OÜ Linnamäe Farm). Ohvrikivi jäi kokkuleppel sigalakompleksi juurdepääsutee äärde ning selle ümbrusse kujundati väike kolmnurkse kujuga 50 x 30 m suurune haljasala. Kivi asub selle haljasala keskel,kusjuures tema kõrvale on kasvanud 5 m kõrgune lehtpuu.

Kivi on ristkülikukujulise põhiplaaniga, pealt peaaegu lame. Tema pikkus ulatub kirde-edela suunas 5,3 meetrini, laius kagu-loode suunas 2,6 meetrini, kõrgus 1,7 meetrini, suurim ümbermõõt 14 meetrini. Kõige kõrgem on kivi kirdeosa. Kivilae edelaossa on süvendatud 1 m läbimõõduga ja 15 cm sügavune korrapärane kausisarnane süvend, ilmne ohvrilohk. Kivilae keskosas leidub veel teine väiksem, ovaalse kujuga (ilmselt looduslik) lohk, mille mõõtmed on 30 x 20 cm, sügavus 4 cm. Kivist teatas arheoloogidele 1977. aastal kodu-uurija Ilmar Allikmaa.