Kõik
Aeg
 • Keskaeg
 • Kiviaeg
 • Pronksiaeg
 • Rauaaeg
 • Uusaeg
Tüüp
 • Asula
 • Kultusekivi
 • Linnus
 • Matusepaik
 • Pühapaik
Tagasi

Kokuta liukivi

Läätsikivi


Reg. number: 9889
Tüüp: Kultusekivi, Pühapaik
Aeg: I aastatuhat eKr.

Eestis ainulaadne, kolme liulaskmisjäljega liukivi, kasutatud seksuaalmaagias. Kivi on hästi juurdepääsetav, asudes maanteeperves, kuid teda ei hooldata.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Kivi asub Hanila vallas, Kokuta küla maadel, Massu-Mõisaküla maantee põhjaservas, maanteetammi ja seda kirdest ääristava kraavi vahel. Kokuta küla tuumikust jääb kivi 500 kagu poole, Massu mõisapargist 500 m loodesse.

Kivi on maantee poolt vaadetes suhteliselt silmapaistmatu suuruse ja välimusega, Tema pikkus põhja-lõuna suunas on 3,8 m, laius ida-lääne suunas 3,5 m ja maksimaalne kõrgus maantee poolt küljest vai 1 m. Kivi on kõrgema ida-lääne suunalise harjaga. Tähelepanuväärsed on kivi harjal leiduvad väiksed kultuselohukesed ning kõik umbes 35 kraadi all madalduval põhjaküljel nähtav. Nimelt on kivi harjast veidi põhja poole kivisse süvendatud kolm kõrvuti nähtavat istmikulohku, mille sügavus ulatub maksimaalselt 5 cm-ni ning neist lohkudest põhja poole kivi kaldküljele kulutatud liulaskmisjäljed.

Kirjeldatud jälgi seostatakse seksuaalmaagiaga (tagasid mehelesaamist ja sigivust).

Kokuta Liukivi on silmapaistvamaid Eesti analoogiliste kivide hulgas. Ühelgi teisel teadaoleval liukivil pole kolme kõrvuti liulaskmisjälge ega taoliselt kivisse süvendatuid istmikulohke.

Seksuaalmaagiaga seostatavad liukivid on teada ka Šveitsis, Saksamaal ja Skandinaavias.

Kirjandust

 • Kirjandus. Vello Lõugas, J. Selirand. Arheloogiga Eestimaa teedel. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn 1989, 119.