Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Jalukse linnusease


Reg. number: 10068
Tüüp: Linnus
Aeg: I aastatuhat eKr.

Muistis on endast kujutanud tüüpilist, ilmselt varase päritoluga ringvall-linnust. Ta on hästi juurdepääsetav, kuid kuna umbes pool linnusevallist lõhuti nõukogude aja algul magistraalkraaviga, ei ole ta enam esinduslik. Ka kasvab muistis võssa, sest pidev hooldus puudub.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Vall asub Oru vallas, Jalukse küla endise Perti talu karjamaal, Tallinn-Keila-Haapsalu maanteest 200 m ja Jalukse kauplusehoonest 150 m loode pool, maanteelt kaupluse juurest Jalukse külla viivast kruusateest vahetult edela pool.

Muistis paikneb suhteliselt tasasel maal ja on varem endast kujutanud 5 m laiust ja 0,5 m kõrgust ringvalli, mis piiras kõigilt külgedelt 30-35 m läbimõõduga õueala. Kuna nõukogudeaegse maaparanduse käigus kaevati läbi muistise lõunaosa ida-lääne suunaline, 8 m laiune ja 2,5 m sügavune magitraalkraav, lõhuti sellega ka vähemalt pool ringvallist ning suur osa õuealast. Varasema kirjelduse kohaselt on valli piiranud kraav, linnuse õuel aga asunud kaev. Praegu pole ei kraav ega kaev enam märgatavad. Muistise säilinud osale on viimase kümne aastaga kasvanud lepavõsa ning üksikud kuused. Korduvate talgutöödega on seda küll maha võetud, kuid linnus vajaks pidevat hooldamist. Muistisest põhja pool laiub tihe mets, lõuna-edelas on endine põld. Jalukse külla suunduvast teest idas laiub põld, millel kasvavad hiietammed (number registris10066), põlluserva on aga kusagilt lähikonnast lükatud lohukivi (number registris 10064).

Muistise puhul on tegu Läänemaale tüüpiliste madalate ringvallidega (nagu Massu ja Salevere), mille täpsem ehitusaeg ja otstarve pole teada. Ilmselt on need vallid rajatud I aastatuhandel eKr.