Kõik
Aeg
  • Keskaeg
  • Kiviaeg
  • Pronksiaeg
  • Rauaaeg
  • Uusaeg
Tüüp
  • Asula
  • Kultusekivi
  • Linnus
  • Matusepaik
  • Pühapaik
Tagasi

Haeska ohvrikivi

Arstimiskivi


Reg. number: 10103
Tüüp: Kultusekivi
Aeg: Täpne dateering teadmata, võimalik, et 18.-19. sajand.

Ohvrikivi on omalaadne tema pinnal leiduvate looduslike süvendite tõttu. Asukoha tõttu rannakarjamaal on teda üsna keerukas leida.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

Kivi asub Ridala vallas Haeska küla maal, külast lääne-edela pool, Sepa talust 500 m lõuna-kagu pool, mererannast 300-350 m kirdes.

Muistis paikneb tasasel ja madalal mereäärsel karjamaal. Kivist 70 m lõuna pool algab mereäärne kõrkjastik, 50 m loodes kulgeb ida-kirde-lääne-edela suunaline kraav. Kivi lähisümbrus on hakanud võsastuma, nii et ta asubki 2-3 m kõrguses võsas.

Muistis ise on rombja põhiplaaniga, madal, pealt peaaegu lame, urbse aukliku pealispinnaga raudkivi. Tema pikkus on põhja-lõuna suunas 2,5 m, laius 1,4 m, suurim ümbermõõt maapinna lähedalt 6,5 m, kuid kõrgus kõrgemas lääneservas vaid 38 cm. Kogu kivi pealispind on kaetud suuremate ja väiksemate, enamasti ebakorrapärase kujuga looduslike süvenditega. Ehk on mõnda neist ka inimkäsi mõnevõrra kujundanud. Sellist kahtlust äratab eelkõige kivi keskosas leiduv rombja põhiplaaniga 40 x 30 cm suurune ja 10 cm sügavune süvend. Teine, veidi väiksem kolmnurkse põhiplaaniga ja 35 x 30 cm suurune ning 8 cm sügavune süvend paikneb kivi lääneservas.

Kohaliku rahva jutu järgi nimetatakse kivi ka Kalevipoja kiviks. Kivil olla mehe jälg ja hobuse jälg. Arstimisest enam praegu midagi ei teata.