Kõik
Aeg
 • Keskaeg
 • Kiviaeg
 • Pronksiaeg
 • Rauaaeg
 • Uusaeg
Tüüp
 • Asula
 • Kultusekivi
 • Linnus
 • Matusepaik
 • Pühapaik
Tagasi

Ehmja Kuradimägi


Reg. number: 10023
Tüüp: Linnus
Aeg: I aastatuhande lõpp-II aastatuhande algus.

Ehkki muistist on peetud linnuseks, ei viita tema välimus ja kaevamistel kogutud andmed kindlalt kaitserajatisele. Muistis on hästi ligipääsetav, kuid kahjuks aegade jooksul tugevasti kannatada saanud. Ka ei hooldata teda.

Arheoloogi kirjeldus muistisest

“Kuradimägi” asub Martna vallas (endine Martna kihelkond), Ehmja endisest külatuumikust 600 m, Martna-Ridala teest 700 m põhja pool. Muistis paikneb maastikku valdaval, umbes 1 m ümbritsevast põllupinnast kõrgemale tõusval laugjate nõlvadega kõrgendikul. Kõrgendiku tippu ümbritsevad kahte teineteisest ligi kahe meetri kaugusele jäävasse paralleelsesse ritta paigutatud suured, kuni 1 m läbimõõduga raudkivid. Selline kahekordne kivirida piirab põhja-lõuna suunas 43 m pikkust ja 32 m laiust ovaalse põhiplaaniga õueala. Nõukogudeaegse kivikoristusega on aga muistise ida- ja edelaküljele kive juurde veetud. Ka nihutati ilmselt just siis mitmes paigas muistist ümbritsenud müürikivid oma algselt kohalt ära. Et õue lõuna- ja kaguosast on kunagi ka kruusa võetud, sellest annavad tunnistust sinna kaevatud kuni meetrisügavused, praeguseks kamardunud süvendid.

Rahvajutu järgi olevat Vanakurat tahtnud mäele linna ehitada, kuid ehitustööd katkestanud külas kirema hakanud kuked. Siis visanud Vanakurat suures vihas kolm viimast kivi kukkede suunas. Muistist ongi peetud pooleli ehitatud linnuseks.

1982. aastal kaevati mäe põhjanõlvale, risti läbi valli, 10 m pikkune ja 2 m laiune proovikaevand (Mati Mandel). 20-25 cm paksune mullakiht oli halli värvi, sisaldades hõredalt paiknenud väiksemaid kive. Mõned kivid olid asetatud toeks suurte müürikivide servade alla. Mullast leiti mõned savinõukillud, mis pärinevad ilmselt I aastatuhande lõpust või II aastatuhande algusest. Kiviringist vahetult ida poolt avastati muistse asula kultuurkiht. Ringvallist 500 m läänes asub Ehmja “Varetemäe” kivikalme.

Kirjandust

 • Mati Mandel. Martna ümbruse muinasasustusest. Martna kihelkond. Martna 1998, 43-52.